המלצות

"מחדירים קדושה וטהרה"- הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 

"עושים ומעשים למען להגדיל תורה ולהאדירה. מפיצים אור של תורה בכל קצוות הארץ. מחדירים קדושה וטהרה בקרב הציבור בשיעורי תורה, בלימוד וקיום מצוות, בהפצת כלי קודש והכל שלא על מנת לקבל פרס…"

"אני קורא לסייע"- הרב יעקב אריאל

 

"לציבור הרחב אני קורא בזאת לסייע ולתמוך ב"מעייני הישועה" על מנת שיוכלו להרחיב ולהגדיל את מפעלם ולהשקות את כל הצמאים לה' ממעיינה של תורה, והתומכים יבורכו".

"מיזם חשוב ביותר"- הרב מנחם בורנשטיין

'המיזם של תנועת מעייני הישועה הוא חשוב ביותר ואשרי מי ששותף לדרך הזו'

"התיקון האמיתי"- הרב שמואל אליהו

 

"…גם בימנו התיקון האמיתי לכל חולאי החברה ולכל בעיותיה הפוליטיות שאנו נמצאים בהם טמון בפעילות תנועת 'מעייני הישועה'… על כן מצווה חשובה לתרום למעייני הישועה, מצווה שהנשמה תלויה בה".

"המשיכו לפרוץ קדימה"- הרב יהושוע שפירא

"אני רוצה להצטרף בברכות מעומקא דליבא שתזכו להמשיך להפיץ את המעיינות ותמשיכו לפרוץ את המסגרות הקיימות מתוך אהבה ואמון בעם ישראל הרוצה לשוב בעומק ליבו אל תורתו ואל אלוקיו"

"יבורך השותף לעשייתם"- הרב אליקים לבנון

תנועת מעייני הישועה הפועלת במסירות רבה למען קירוב ליבות ישראל לאביהם שבשמיים, מקיימת את מאמר חכמים: "מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו". יבורך כל מי אשר יהיה שותף לעשייתם הברוכה בגופו או בממונו"

תורמים לקהילה-תורמים למעייני הישועה