אודותינו

אנחנו בתנועת מעייני הישועה מבקשים לחבר בין עם ישראל למורשתו עתיקת היומין. החזון שלנו הוא חזון הנביאים, להפיח רוח חיים בעצמות היבשות החוזרות מעמק הבכא של גלות בת אלפייםשנה, להפיח תקווה ואמונה בעם ישראל ששב במאה השנים האחרונות למולדתו ואל עצמו.


וזה בדיוק החידוש של מעייני הישועה – החזרה למולדתנו היא כבר עובדה מוגמרת. אנחנו כאן. עם זאת, לצד ביסוס האחיזה בכל חבלי המולדת יש לחזור ולהפיח בישראל תורת חיים רעננה, פרטית ולאומית.


מיום שחרב בית המקדש אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה


במשך שנות הגלות הארוכות שמרה היהדות על ישראל מפני היטמעות והיעלמות. כעת, לאחר שעם ישראל חזר הביתה, הגיע הזמן לשלב הבא. הגיע הזמן למלא את התפקיד שלשמו נוצרנו: "עם זו יצרתי לי – תהילתי יספרו".
לתורה יש כוח מניע לחולל שינויים לאומיים ועולמיים – "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" )ישעיהו ב', ב'-ג'(.

אבל הכול מתחיל קודם כול אצלנו בבית: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'" – השלב המקדים הוא שהאור היוצא מציון יגיע לכל בית ולכל משפחה, לכל קהילה ולכל אדם בישראל.

 

זה החזון שלנו!

 

ואת החזון הזה מוציאים לפועל מנהיגי הקהילות של תנועת מעייני הישועה, שעוברים לחיות במשך שנים רבות בקהילות ובשכונות ברחבי הארץ, מאילת בדרום ועד עכו ונהריה בצפון, וכנגד רוחות העוועים שנושבות בישראל במטרה להחליש אותנו ולערער את אמונתנו בצדקת דרכנו,הם מדריכים ומלווים ומחנכים ומשרתים ומנחילים בקהילותיהם תורה מכוננת, תורה של גאולה.
החזון שלנו הוא לשרת ולהדריך ולהוביל, לא עשרות כי אם מאות קהילות בישראל. לשלוח לא עשרות מנהיגי קהילות, כי אם מאות מנהיגים מקומיים שיהיו פעילים בכל מעגלי הקהילה, בקרב הילדים והמבוגרים, הנשים והגברים.


זה החזון שלנו במעייני הישועה וזה גם החזון שלכם. כדי להגשים אותו אנחנו צריכים את כוחה של האחדות. כדי להצליח אנחנו צריכים אתכם. בואו איתנו, ויחד שום כוח לא יפגע בנו ולא יוכל לנו. כך ישראל תהיה חזקה יותר ומאמינה יותר ובטוחה יותר בעצמה, והעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן.

 

 

שנות פעילות
קהילות ברחבי הארץ
אנשים חברים בקהילות
פניות למוקד ברוב יועץ
תורמים לקהילה-תורמים למעייני הישועה

הצוות שלנו

אביחי בוארון- יו"ר
ישי לוי- מנכ"ל
יהודה לוי- רכז הסברה ומשאבים